Przerywany czas pracy korzystny dla pracownika

Obecne przepisy zezwalają pracodawcy wprowadzić przerywany czas pracy wyłącznie na podstawie układu zbiorowego pracy, chyba że jest on osobą fizyczną prowadzącą działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. Wówczas może on być wprowadzony na podstawie umowy o pracę. PKPP Lewiatan uważa, że należy rozszerzyć możliwość stosowania przerywanego czasu pracy.

PKPP Lewiatan popiera zmianę zaproponowaną w projekcie poselskim nowelizującym Kodeks pracy w zakresie przepisów o czasie pracy, a ułatwiającą stosowanie systemu przerywanego czasu pracy. Byłby on wprowadzany w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Jeżeli nie byłoby możliwe uzgodnienie treści tego porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, to pracodawca uzgadniałby treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a kodeksu pracy.

Zdaniem Lewiatana należy rozszerzyć tryb wprowadzania tego systemu, aby był bardziej wykorzystywany w praktyce jako dogodne w niektórych przypadkach rozwiązanie dla pracownika i pracodawcy. Istnieje wiele rodzajów prac, dla których ten system byłby przyjazny, np. kiedy działalność firmy jest nierozerwalnie związana z obsługą klientów w czasie szczytu porannego i popołudniowego (np. w transporcie, gastronomii). Strony nie mogą korzystać ze zbytniej swobody organizacji pracy, mając jednocześnie świadomość, że jest to dość kosztowny system czasu pracy, gdyż pracodawca musi płacić wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przestojowego za czas przerwy.

– Ten system jest korzystny nie tyle dla pracodawcy, który ponosi zwiększone koszty, co dla pracownika, który w czasie przerwy nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy i sam decyduje o wykorzystaniu czasu wolnego. W trakcie tej przerwy pracownik może więc opuścić siedzibę pracodawcy bez konieczności jego zawiadamiania – twierdzi dr Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

– Oczywiście, ten system ogranicza częściowo swobodę organizowania sobie życia osobistego przez pracownika, ale niekiedy jest to idealne rozwiązanie na godzenie życia zawodowego z prywatnym, na przykład w przypadku ludzi młodych, którzy w czasie przerwy mogą udać się na zajęcia doszkalające, kursy, wykłady na uczelni. Ponadto jest to przerwa opłacana, co ma istotny wymiar materialny – dodaje Grażyna Spytek-Bandurska.

Barierą przed ewentualnymi zarzutami o nadużycie przepisów przez pracodawcę jest tryb wprowadzania tego systemu. Może on być zastosowany w drodze porozumienia z reprezentacją załogi.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater