24. kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków WZP

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Tegoroczne spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Walne Zgromadzenie WZP zostało poprzedzone spotkaniem konsultacyjnym przedsiębiorców z przedstawicielami lokalnych urzędów. Przedsiębiorcy mieli okazję do indywidualnych rozmów z szefami i pracownikami: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Poznania, Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS, Izby Skarbowej oraz Izby Celnej. Do dyspozycji przedstawicieli firm, zrzeszonych w WZP byli także członkowie Rady Mentorów i Rady Ekspertów WZP.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Pan Wojewoda Piotr Florek wręczył Panu Piotrowi Rożakowi, właścicielowi firmy Bilbo Sp. z o.o., Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta RB Bronisława Komorowskiego, na wniosek Pana Wojewody. Ponadto, Pan Prezes Jacek Silski wręczył przedstawicielom firm, które w ostatnich miesiącach zasiliły szeregi członków WZP, certyfikaty członkowskie. Aktualnie WZP zrzesza 115 firm.

Korzystając z obecności na spotkaniu przedstawicieli Rady Mentorów i Rady Ekspertów WZP, Pan Prezes Jacek Silski przedstawił te osoby zgromadzonym przedsiębiorcom. Radę Mentorów na spotkaniu reprezentowali Panowie: Włodzimierz Groblewski, Grzegorz Romanowski i Paweł Sudoł, a Radę Ekspertów: Panie Renata Brukiewicz i Monika Klukowska-Świtalska oraz Panowie dr Mariusz Piotrowski i Bazyli Głowacki.

Po części oficjalnej spotkania przystąpiono do realizacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jednym z jego kluczowych punktów były wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania, na kolejna kadencję Prezesem Zarządu został wybrany Pan Jacek Silski. Na stanowisko Wiceprezesów Zarządu zostali wybrani dotychczasowi wiceprezesi: Panowie Zbigniew Stochalski, Krzysztof Kłosowicz oraz Jacek Kulik. Szeregi Zarządu wzmocni Pani Barbara Majchrzak, właścicielka firmy Perfekt Scando z Leszna. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Pani Małgorzata Wojtyla oraz Pan Grzegorz Pawlak, jako przewodniczący Komisji, dotychczasowi członkowie tego organu WZP.

Skład nowego Zarządu to potwierdzenie właściwego kierunku dotychczasowych działań Członków Zarządu, którzy będą kontynuować swą pracę, a także wskazanie na ogrom czekających wyzwań, których wyrazem jest zwiększenie liczby Członków Zarządu. Nowy Zarząd czekają trzy lata wytężonej pracy.


dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater