Misja importerów koreańskich do Polski

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Seulu zaprasza polskich eksporterów do udziału w spotkaniach z koreańskimi importerami, które odbędą się 10 czerwca br. w Warszawie.

Organizatorem misji przybywającej do Polski w dniach 8-11 czerwca jest Stowarzyszenie Importerów Korei (Korea Importers Association – KOIMA) przy współpracy z WPHI w Seulu. Polskim koordynatorem misji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.

Stowarzyszenie Importerów Korei jest jedyną koreańską organizacją gospodarczą o charakterze ściśle importowym. Skupia ponad 8 tys. firm, które generują 70% wartości rocznego importu Korei Południowej. Z punktu widzenia interesów polskiego eksportera, KOIMA jest najważniejszą koreańską organizacją gospodarczą. Corocznie organizuje misje zakupowe na rynki zagraniczne oraz konsultacje handlowe w Korei dla przedsiębiorców zainteresowanych aktywizacją sprzedaży na tutejszym rynku. KOIMA aktywnie uczestniczy również w działaniach urzędów centralnych na rzecz redukcji ceł i administracyjnych barier importu. Ponadto Stowarzyszenie organizuje corocznie wielobranżowe targi wyrobów importowanych Imported Goods Fair skupiających koreańskich importerów i dystrybutorów. Istotnym elementem promocji importu jest prowadzenie portalu www.import.or.kr umożliwiającego poszukiwanie potencjalnych klientów wśród zarejestrowanych członków stowarzyszenia.

Zgodnie ze wstępnym planem misji, na dzień 10 czerwca br. zaplanowano spotkania bilateralne z polskimi eksporterami. Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z Departamentem Promocji Gospodarczej PARP:

Profile firm uczestniczących w misji KOIMA można pobrać ze strony internetowej WPHI w Seulu:
http://www.seoul.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/y,2013,article,5574,Misja_importowa_Stowarzyszenia_Importerow_Koreanskich_-_KOIMA.html

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater