Rząd chce chronić miejsca pracy

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pomóc utrzymać miejsca pracy w firmach, w których przejściowo spadła produkcja.

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan:

Ustawa nie powstrzyma wzrostu bezrobocia w okresie nagłego pogorszenia koniunktury, ale może pomóc utrzymać zatrudnienie firmom liczącym na odzyskanie zamówień w perspektywie roku.

Przedsiębiorca starający się o dotacje będzie musiał udowodnić, że w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy ma szansę wyjść na prostą. Nie chodzi bowiem o to, by pompować pieniądze w upadające firmy, tylko o to, by utrzymać choć część miejsc pracy. Pracodawca zwalniając pracowników musi wypłacić im odprawy, a następnie po kilku miesiącach poniesie wysokie koszty rekrutacji. Korzyść z tej ustawy odniosą pracownicy, bowiem część z nich zachowa pracę i pracodawcy, bo poniosą mniejsze koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, a następnie niższe koszty rekrutacji.

Ale trzeba pamiętać, że dotacje dla jednych przedsiębiorców będą pochodziły ze składek pozostałych, a więc jest to gra o sumie zerowej. Dla przedsiębiorców znacznie większą pomocą byłaby ustawa umożliwiająca bardziej elastyczną organizację czasu pracy. Zwiększyłaby konkurencyjność działających w Polsce firm i zachęcałaby do inwestowania.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater