Wizyta studyjna dla środowisk biznesu na Ukrainie

Informujemy, że Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Ambasadą Ukrainy w RP organizuje 17-19 czerwca br. wizytę studyjną dla środowisk biznesu na Ukrainie w mieście Równym.

Organizatorem i gospodarzem spotkania jest Państwowa Obwodowa Administracja Obwodu Riwneńskiego. Stanowić ona będzie okazję do bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami polskiego i ukraińskiego biznesu. Tematyka spotkania to przede wszystkim przemysł drzewny, przemysł rolniczy i przetwórczy, a także budownictwo, a w szczególności produkcja materiałów budowlanych. Strona ukraińska zaprasza szczególnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają współczesne technologie ekologiczne, zwłaszcza ekoenergetykę.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z panem Andrzejem Drozd, Dyrektorem Programowym Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; tel.: 796-093-863, e-mail: andrzej.drozd@pol-ukr.com.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater