Seminarium PARP, 19.06.2013

WYG International Sp. z o.o. pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje seminarium poświęcone roli kompetencji społecznych w rozwoju zawodowym.

Seminarium bazować będzie na efektach realizacji projektu systemowego PARP „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu potwierdziła kluczową rolę szkoleń z kompetencji społecznych w podnoszeniu efektywności pracowników nawet najniższych szczebli. Więcej informacji o Projekcie dostępne na stronie internetowej: kazdypracownik.parp.gov.pl.

Bazując na opracowanej metodyce pracy z pracownikami o niskich kwalifikacjach i doświadczeniach projektu zastanowimy się nad najbardziej skutecznymi sposobami podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych pracowników o niskich kwalifikacjach. Chcemy położyć nacisk na praktyczną stronę tego procesu i dlatego do dyskusji panelowej zaprosiliśmy m.in. doradców zawodowych, trenerów kompetencji społecznych, pracodawców oraz instytucje szkoleniowe. Oczekujemy również żywego udziału w dyskusji zaproszonych przedstawicieli firm szkoleniowych, instytucji rynku pracy i edukacji oraz organizacji pozarządowych.

Mamy nadzieję, że uczestnicy seminarium będą mieli okazję do wysłuchania ciekawych wystąpień oraz zebrania interesujących materiałów i informacji, które będą inspiracją do tworzenia nowych inicjatyw rozwoju zasobów ludzkich. W trakcie seminarium dostępna będzie publikacja opracowana w ramach projektu „Każdy pracownik jest ważny”: „Kompetencje dla każdego. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach”.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenia:
Tel.: +48 22 492 73 01; Fax: +48 22 492 73 25;
E-mail: kazdypracownik@wyginternational.pl

Termin: 19 czerwca 2013 r.
Miejsce: Pałac Lubomirskich w Warszawie
(Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa)

Formularz zgłoszeniowy
Program seminarium

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater