Przedsiębiorcy w Wielkopolsce, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania. Konferencja 26. czerwca br.11.00
Rejestracja

11.30
Otwarcie
Jacek Silski – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców

11.35
Prezentacja wyników badania „Polacy o przedsiębiorcach” i wniosków
z realizacji projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”
Piotr Wdowiak – Departament Komunikacji, Konfederacja Lewiatan

11.55
Przedsiębiorcy 2013. Polska i Wielkopolska
Zbigniew Gajewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan

12.20
Wizerunek pracodawcy w kulturze społecznej Niemiec
Eberhadr Tomsche – Kierownik Regionu UVB (Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V.) – Związku Pracodawców Brandenburgii i Berlina

12.40
Debata „Przedsiębiorcy w Wielkopolsce – szanse i wyzwania”
– perspektywy rozwoju województwa i lokalnego biznesu
w oparciu o raport wojewódzki „Przedsiębiorcy w Wielkopolsce”
Lena Bretes-Dorożała – Dyrektor Oddziału TVP Poznań
Zbigniew Gajewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan
Henryk Judkowiak – Prezes, Dyrektor Wielkopolskiego Klubu Kapitału
Marian Nickel – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Techniczno-Budowlanego NICKEL Sp. z o.o.
Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski
Tomasz Sikora – Prezes Zarządu PLASTMET Sp. z o.o., s.k., Prezes Zarządu Forum Gospodarczego
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Zbigniew Stochalski – Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców
Lech Wojcieszyński – Prezes Zarządu Metrolog Sp. z o.o.

14.00
Lunch


 

Wstęp wolny
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmuje
Wielkopolski Związek Pracodawców

e-mail: asystent@wzp.org.pl, tel. (61) 657 60 51

Prosimy o potwierdzenie obecności do 24 czerwca 2013 r.

 


Projekt „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”

Celem projektu Konfederacji Lewiatan jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Działania prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze, celem ogólnopolskiej kampanii „Przedsiębiorcy tworzą” było pokazanie Polakom jak kluczową rolę dla gospodarki pełnią przedsiębiorcy. Z drugiej strony, zadaniem działań dla administracji, było zwiększenie gotowości urzędników do współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach diagnozy problemów wizerunkowych i barier we współpracy biznesu i administracji zorganizowano 80 spotkań konsultacyjnych z 800 przedsiębiorcami i urzędnikami w całej Polsce.

Działania promujące przedsiębiorców rozpoczęły się zorganizowaniem w każdym województwie konkursu „Biznes. Dobry wybór”, który wyłonił liderów lokalnego biznesu. Głównymi kryteriami wyboru były: sukces w biznesie, lokalne zaangażowanie CSR oraz postawa odpowiedzialnego pracodawcy. W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. Kolejnym krokiem było stworzenie raportów „Przedsiębiorcy w Polsce”. Przygotowano wydawnictwa dla każdego województwa, pokazujące wpływ biznesu na rozwój każdego regionu. Są one podstawą debaty odbywającej się podczas dzisiejszej konferencji.

Najbardziej spektakularnym elementem promocyjnym projektu stała się ogólnopolska kampania medialna „Przedsiębiorcy tworzą”, promująca pozytywny wizerunek przedsiębiorców. Kampania ruszyła pod hasłami: „Miejsc pracy nie przynosi bocian”, „Dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona”, „Inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze ziarno”.

Osobną ścieżką działań w projekcie było budowanie silniejszej współpracy administracji i biznesu. W oparciu o przeprowadzone badania, research oraz okrągły stół z udziałem min. Michała Boniego opracowano rekomendacje „Efektywna współpraca administracji i biznesu”. Wydawnictwo to stało się podstawą debat i warsztatów dla administracji w każdym województwie.

Więcej szczegółów na temat projektu, wszystkie wydawnictwa oraz kreacje kampanii dostępne są pod adresami www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl (strona projektu) oraz www.przedsiebiorcytworza.pl (serwis poświęcony kampanii).


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater