Zrywaniem rozmów nie przezwyciężymy kryzysu

Związki zawodowe wyszły wczoraj z obrad Komisji Trójstronnej i zawiesiły swój udział w jej pracach. – Strajkami i zrywaniem rozmów Komisji Trójstronnej nie zwalczymy bezrobocia, nie przezwyciężymy kryzysu. To droga donikąd, która nie służy ani pracownikom, ani pracodawcom – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodnicząca Komisji Trójstronnej.

– Niepokoje społeczne, które mogą być następstwem zapowiadanej przez związkowców akcji strajkowej, z pewnością negatywnie odbiją się na postrzeganiu naszego kraju wśród zagranicznych inwestorów i pogorszą klimat inwestycyjny.

To, co leży dziś w interesie nas wszystkich – zatrudnionych, bezrobotnych oraz pracodawców – sprowadza się do konieczności poszukiwania optymalnych sposobów utrzymania i zwiększania produkcji. Przedmiotem wspólnej refleksji powinny być możliwości utrzymania i wzrostu zatrudnienia. Dlatego namawiam do otwartości na dialog. Zamiast wychodzenia na ulice – do wyjścia na ścieżkę rozmowy, którą wieńczy dobry kompromis.
Niedopuszczalne jest również stawianie premierowi ultimatum, aby odwołał jednego ze swoich ministrów. W demokracji to nie związki zawodowe o tym decydują – dodaje Henryka Bochniarz.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater