Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Opłata ostrożnościowa, wnoszona przez banki, powinna stanowić koszt uzyskania przychodu, a banki nie mogą być nią obciążone za okres przed wejściem w życie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – uważa Konfederacja Lewiatan.

W środę, 3 lipca 2013 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajmie się projektem nowelizacji ustawy o BFG. Jest to ostatnia szansa na zmianę wadliwych przepisów ustawy.

Postulat Lewiatana, aby wnoszona przez banki opłata stanowiła koszt uzyskania przychodu, podobnie jak obecnie opłata roczna, pierwotnie został uwzględniony. Niestety, posłowie Komisji Finansów Publicznych przychylili się do opinii Ministerstwa Finansów i zdecydowali, że opłata ostrożnościowa jednak nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu, z uwagi na to, że fundusz stabilizacyjny, na który opłata ta będzie uiszczana, spełnia inny cel niż fundusz środków gwarantowanych, do którego obecnie odprowadzana jest opłata roczna.

Z argumentacją tą nie sposób się zgodzić. O tym, czy opłata stanowi koszt uzyskania przychodu nie decyduje bowiem cel funduszu, na który jest wpłacana, lecz to, czy opłata taka stanowi uzasadniony koszt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i czy jej celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. W związku z tym, że opłata ostrożnościowa, podobnie jak obecna opłata roczna jest podstawowym kosztem związanym z bieżącą działalnością banków i brak podstaw, aby opłaty te różnicować z punktu widzenia podatkowego.

Druga kwestia, na którą Lewiatan od dawna zwraca uwagę to fakt, że banki mogą być obciążone opłatą ostrożnościową również za okres z przed wejścia w życie ustawy. W ocenie Ministerstwa Finansów nie budzi to wątpliwości, zapewnia ono, że Rada BFG przy ustalaniu wysokości opłaty na pewno weźmie to pod uwagę, stąd zmiana przepisu nie jest konieczna.

– Pogląd taki jest trudny do zaakceptowania. Nie może być tak, że norma prawna oceniana jest przez pryzmat tylko jednego ze sposobów jej interpretacji. To, że w praktyce Rada BFG uwzględni fakt, że ustawa wejdzie w życie np. pod koniec 2013 r. i z tego powodu ustali jej wysokość na niższym poziomie, nie oznacza, że ustalenie opłaty w wysokości maksymalnej, byłoby niedopuszczalne. Przeciwnie, obecne zapisy ustawy dopuszczają sytuację, w której banki mogą być obciążone opłatą ostrożnościową za cały rok, w którym wejdzie w życie ustawa, a więc również za okres z przed jej wejścia w życie. Kwestie te należy więc przesądzić na poziomie ustawy, a nie uzależniać od ewentualnej praktyki organów publicznych. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa jest ustawa – mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater