List pracodawców do premiera Donalda Tuska

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni niewystarczającymi, zbyt powolnymi, a często nieodpowiednimi działaniami rządu w sytuacji, w której potrzebujemy odwagi i zdecydowania. Oczekujemy od pana premiera włączenia się w dialog społeczny i wzięcia na siebie ciężaru trudnej rozmowy z nami i ze związkami zawodowymi – napisali w liście do Donalda Tuska, szefowie Konfederacji Lewiatan, BCC, Związku Rzemiosła Polskiego i Pracodawców RP. W czwartek spotkają się z premierem i przedstawią swoje postulaty.

W liście do premiera czytamy: Jako partnerzy społeczni strony pracodawców Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych: Związek Pracodawców Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie przyjmujemy decyzję trzech związków zawodowych – NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych o opuszczeniu 26 czerwca obrad Komisji. Oceniamy ją jako destruktywną dla dialogu społecznego, podważającą stabilność i zaufanie do instytucji publicznych i lekceważącą dla pozostałych partnerów. Krytycznie oceniamy również zachowania Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy, wynikające ze względów politycznych, a nie merytorycznych. Organizacje pracodawców nie akceptują takiego sposobu działania.

W sytuacji spowolnienia gospodarczego, braku wzrostu produkcji i inwestycji, wysokiej stopy bezrobocia, żądania związków zawodowych są oderwane od rzeczywistości. Wbrew temu, jak przedstawiają je szefowie organizacji związkowych, nie poprawią sytuacji pracowników, ale szybko doprowadzą do zubożenia społeczeństwa, większego bezrobocia i rozrostu szarej strefy.

Apelujemy do OPZZ i FZZ o nieuleganie presji Przewodniczącego Piotra Dudy i podejmowanie własnych, niezależnych, opartych na przesłankach merytorycznych działań. Apelujemy do pracowników i członków związków zawodowych o to, by racjonalnie oceniali przesłanki i powody podejmowania działań przez centrale związkowe i, by sprzeciwili się obłudnej i nieodpowiedzialnej grze, jaką proponuje przewodniczący Piotr Duda, w której stawką jest polska gospodarka i miejsca pracy.

Oczekujemy powrotu do rozmów w Komisji Trójstronnej – do dialogu o budżecie państwa, o warunkach i formach zatrudnienia, o sposobach przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, który dotyka wszystkich, o kluczowych wyzwaniach dla Polski i Europy, do dialogu wszystkich stron, a nie dialogu pod dyktatem związków zawodowych.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni niewystarczającymi, zbyt powolnymi, a często nieodpowiednimi działaniami rządu w sytuacji, w której potrzebujemy odwagi i zdecydowania. Oczekujemy od pana premiera włączenia się w dialog społeczny i wzięcia na siebie ciężaru trudnej rozmowy z nami i ze związkami zawodowymi.

Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, jak powinna działać Trójstronna Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych, o reprezentatywności i roli partnerów społecznych, zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców. Mamy gotowe konkretne projekty i chcemy dyskutować o tym, jak rozwiązywać spory zbiorowe, by dbając o bezpieczeństwo pracowników, gwarantować także rozwój przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Oczekujemy konsekwentnej i długofalowej polityki gospodarczej, opartej na reformach strukturalnych prowadzących do wzrostu gospodarczego i naprawy finansów publicznych, walki z szarą strefą. Liczymy na debatę o wejściu do strefy euro, bo to przestało być decyzją ekonomiczną, a stało się wyzwaniem cywilizacyjnym – jego stawką jest miejsce Polski w Europie.

Nie zgadzamy się na doraźne szukanie środków finansowych w kieszeniach podatników i przedsiębiorców, w otwartych funduszach emerytalnych, w najprostszych rozwiązaniach zwiększających dochody budżetu, ale uderzających w kondycję firm w Polsce. Droga proponowana przez rząd i ministra finansów jest drogą na skróty. Oczekujemy szczerej rozmowy z nami i ze społeczeństwem. Oczekujemy mobilizacji i odwagi.

Jako pracodawcy, przedsiębiorcy i obywatele oferujemy wolę rozmowy i chęć udziału w autentycznym dialogu o najważniejszych sprawach Polski.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater