Zmiany w Kodeksie pracy korzystne dla firm

Z poprawkami Senat przyjął w czwartek nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza roczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. O takie zmiany zabiegała Konfederacja Lewiatan.

Odrzucone zostały poprawki związkowe, które ograniczały stosowanie dłuższych okresów rozliczeniowych do wybranych tylko branż i wprowadzały szczególną ochronę przed zwolnieniem dla przedstawicieli pracowników, gdy w firmie nie ma związków zawodowych. Jednocześnie zostały przyjęte poprawki uściślające tworzenie harmonogramów czasu pracy. Zakładają one m.in., że pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater