Lewiatan apeluje do prezydenta o podpis ws. uelastycznienia czasu pracy

W liście skierowanym do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Konfederacja Lewiatan namawia głowę państwa do bezzwłocznego podpisania ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyjęte w nowelizacji rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu pracy.

Uważamy, że te zmiany przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, naszych produktów i usług w sytuacji znaczących wahań koniunktury gospodarczej. Obecnie wiele firm przechodzi trudności ekonomiczne i wciąż brakuje instrumentów wspierających przetrwanie okresu kryzysowego – piszą przedsiębiorcy w liście do prezydenta.

W obliczu narastających problemów z utrzymaniem stanu zatrudnienia w firmach konieczne jest pilne wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą zachować miejsca pracy. Według prognoz stopa bezrobocia na koniec 2013 roku może przekroczyć 14%. Dzięki proponowanemu w nowelizowanych przepisach swobodniejszemu organizowaniu czasu pracy, możliwe stanie się elastyczniejsze prowadzenie działalności i efektywniejsze zarządzanie personelem w warunkach zmieniającego się popytu. W konsekwencji może to ograniczyć skalę masowych zwolnień pracowników i pozwoli utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza w branżach, które wyraźnie odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego.

Pracodawcy popierają kierunek rozwiązań przyjętych w ustawie, które dotyczą:

  • możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy,
  • wprowadzenia ruchomego czasu pracy,
  • ułatwienia stosowania przerywanego czasu pracy.

Jednocześnie są przekonani, że uchwalone przepisy są niewystarczające. Dlatego oczekują wprowadzenia jeszcze innych rozwiązań dotyczących czasu pracy, które przyczynią się do utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw i wpłyną na zahamowanie wzrostu bezrobocia.

– Jesteśmy rozczarowani tym, że po tak długim okresie prowadzenia rozmów w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i spotkań roboczych organizowanych przez kierownictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat konieczności uelastycznienia i uproszczenia przepisów o czasie pracy, tylko takie zmiany zostały zaproponowane, biorąc pod uwagę aktywność rządów innych krajów w zakresie utrzymania miejsc pracy i zahamowania wzrostu bezrobocia (np. Hiszpania, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia). Mamy w Lewiatanie jeszcze wiele innych pomysłów, których realizacja może zmniejszyć koszty pracy i ułatwi jej organizację – napisali przedsiębiorcy w liście do prezydenta.

Pracodawcy opowiadają się za rozwiązaniami przyjętymi w nowelizacji, gdyż pozwolą one utrzymać zagrożone redukcją miejsca pracy i uchronią pracowników przed zwolnieniami. Jednocześnie mają one charakter fakultatywny co oznacza, że pracodawca może z nich skorzystać, ale nie musi. W firmach, w których sytuacja jest dobra nie będą dokonywane modyfikacje w zakresie organizacji pracy, gdyż każda zmiana wiąże się z wysokimi kosztami. Zaproponowane rozwiązania są dobre dla wszystkich – pracowników i przedsiębiorców, a w konsekwencji dla całej gospodarki.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater