Barometr Różnorodności – ogólnopolskie badanie firm wskaźnikiem Diversity Index

W imieniu Konfederacji Lewiatan zachęcamy do udziału w Barometrze Różnorodności – ogólnopolskim badaniu firm wskaźnikiem Diversity Index, który wspiera firmy we wprowadzaniu i rozwijaniu zarządzania różnorodnością. Aby wziąć udział w badaniu wystarczy wejść na stronę http://www.diversityindex.konfederacjalewiatan.pl i skorzystać z narzędzia.

Każda firma, która wypełni ankietę, będzie miała dostęp do wyników ogólnopolskiego badania dotyczącego zarządzania różnorodnością, a także będzie mogła porównać swój indywidualny wynik z innymi podmiotami tej samej wielkości, z branży czy regionu. Dla Lewiatana natomiast będzie to szansa na analizę sytuacji w Polsce – w których obszarach zarządzania różnorodnością sytuacja jest szczególnie trudna, a gdzie jest bardziej optymistycznie.

Obszary zarządzania różnorodnością, które zostaną wzięte pod uwagę, to obszary wskaźnika Diversity Index, tzn.:

  1. Strategiczne zarządzanie różnorodnością
  2. Kultura organizacyjna realizująca zarządzanie różnorodnością
  3. Struktura zatrudnienia z perspektywy różnorodności
  4. Rekrutacja wrażliwa na różnorodność
  5. Rozwój zawodowy wrażliwy na różnorodność
  6. Wynagrodzenie wrażliwe na różnorodność

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców/czynie. Pracodawcy/czynie coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność.

Z drugiej strony otwarcie na pracowników, którzy dotychczas mieli większe problemy na rynku pracy i byli mniej doceniani – kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy obcokrajowcy coraz silniej wynika ze zmian demograficznych i takich zjawisk jak choćby starzenie się społeczeństwa. Odpowiedzią na tę zmieniającą się rzeczywistość może być zarządzanie różnorodnością, które – skutecznie realizowane – daje wymierne korzyści finansowe.

Chcąc wesprzeć firmy we wprowadzaniu i rozwijaniu zarządzania różnorodnością Konfederacja Lewiatan opracowała specjalny wskaźnik, Diversity Index, który może być wykorzystany w każdej małej, średniej, czy dużej firmie.

Narzędzie zostało skonstruowane w taki sposób, aby było możliwe do wykorzystania zarówno przez te organizacje, które dopiero „zaczynają swoją przygodę” z zarządzaniem różnorodnością, jak i te, które są zainteresowane modyfikacją oraz ulepszaniem już stosowanych rozwiązań.

Jestem pewna, że skorzystanie ze wskaźnika Diversity Index posłuży Państwu jako inspiracja do bardziej nowatorskiego oraz wykraczającego poza dotychczasowe schematy i procedury spojrzenia na organizację i relacje w niej występujące. Przekonają się Państwo, że zarządzanie różnorodnością rzeczywiście się opłaca!

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater