IX Dzień Otwarty Zamówień Publicznych

Dzień Otwarty Zamówień Publicznych to największe bezpłatne spotkanie specjalistów ds. zamówień publicznych w Polsce – gromadzi zwykle około tysiąca osób. Odbywa się cyklicznie i ma na celu wsparcie podmiotów zajmujących się zamówieniami publicznymi w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

16 września Dzień Otwarty Zamówień Publicznych odbędzie się już po raz dziewiąty. Edycja ta jest przedsięwzięciem innowacyjnym, gdyż jego transmisja odbywać się będzie on-line. Taka organizacja spotkania jest proponowana drugi raz – poprzednio została przyjęta bardzo entuzjastycznie.

W czasie IX Dnia Otwartego planowane są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów ds. zamówień publicznych APEXnet oraz zaproszonych gości, odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników, a także rozstrzygnięcie konkursów i losowanie nagród. W spotkaniu wezmą udział najlepsi eksperci zamówień publicznych, którzy uczestniczą w posiedzeniach podkomisji sejmowej zajmującej się zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych.

W programie między innymi:

1. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – CZAS NA NOWĄ USTAWĘ?

Udział w dyskusji: Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Iwona Wierzgała
Moderator dyskusji: Jerzy Czaban

2. PODNIESIENIE PROGU BAGATELNOŚCI Z 14 000 EURO do 30 000 EURO – WADY I ZALETY ROZWIĄZANIA

Prowadzący wykład: Grzegorz Czaban

3. „ZIELONE ZAMÓWIENIA” – CZY WARTO I DLACZEGO NALEŻY STOSOWAĆ INNE NIŻ CENA KRYTERIA WYBORU OFERT

Prowadzący wykład: Łukasz Czaban

4. Wybrane pytania uczestników Dnia Otwartego w odpowiedziach ekspertów

Odpowiedzi udzielą: Grzegorz Czaban, Jerzy Czaban, Łukasz Czaban

KONTAKT
Dorota Kowalska
22 205 89 00
dorota.kowalska@apexnet.pl
www.apexnet.pl

Więcej informacji

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater