Konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

18 września br., w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014 – 2020), Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w hotelu Mercure, ul. Roosvelta 20, w godz. od 11:00 – 14:30.

Harmonogram konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/Poznan__pois_072013.aspx.

Informację o konsultacjach wraz z projektem Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/Okonsultacjach.aspx.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do środy 18 września, w formie załączonej tabeli na adres ldyba@konfederacjalewiatan.pl.

Tabela uwag

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater