Lewiatan apeluje do naszych europosłów

W środę (11 września) w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie poszczególnych poprawek do dyrektywy o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Konfederacja Lewiatan uważa, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na prowadzenie inwestycji w Europie, a także naszym kraju i apeluje do europosłów o głosowanie przeciwko tym propozycjom. Taki apel wystosowały także BUSINESSEUROPE wspólnie z EUROCHAMBRES.

W obecnym kształcie zapisy przewidują obowiązek przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko na każdym etapie inwestycji, co zwiększy koszty wielu przedsięwzięć i biurokrację. 11 lipca br. komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego uchwaliła bardzo niekorzystne z punktu widzenia inwestorów poprawki, które zdecydowanie wydłużają i komplikują procedurę autoryzacji projektów inwestycyjnych, bez gwarancji osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska naturalnego. Właśnie te poprawki będą przedmiotem głosowania na jutrzejszej sesji plenarnej.

– Konfederacja Lewiatan popiera poprawki, które przyczynią się do uproszczenia przepisów oraz obniżenia kosztów z tytułu wymogów procedury przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego. Natomiast jesteśmy przeciwni wprowadzaniu zmian, które negatywnie wpłyną na prowadzenie inwestycji w UE oraz przyczynią się do zwiększenia barier administracyjnych dla przedsiębiorców – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Europoseł Konrad Szymański uważa, że propozycje PE oznaczają biurokratyczny koszmar dla inwestorów. Jego zdaniem nowe obciążenia administracyjne dla sektora gazu łupkowego mają tylko jeden cel – odstraszyć inwestorów z Europy.

Konrad Szymański, złożył dziś 9 poprawek do dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko. Mają one na celu m.in.:

  • wprowadzenie obowiązku wykonywania oceny oddziaływania na środowisko tylko w fazie komercyjnego wydobycia gazu,
  • eliminację obowiązku inwestora do przedstawienia alternatywnych planów rozwoju oraz prezentowania analizy stanu środowiska w przyszłości w przypadku niezrealizowania inwestycji,
  • przywrócenie krótszych terminów procedur (z 90 do 21 dni),
  • likwidację działania wstecz nowelizacji (komisja ENVI proponuje, by projekty, których wniosek o zgodę na rozwój lub których ocena wpływu nie była ukończona przed wejściem w życie nowelizacji podlegały nowemu prawu),
  • likwidację prawa Komisji Europejskiej do wydawania aktów delegowanych w tym obszarze.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater