Lewiatan zaprasza związkowców do rozmów

Najbliższe posiedzenie Komisji Trójstronnej ma się odbyć w piątek, 20 września. Konfederacja Lewiatan zaprasza związki zawodowe do powrotu do rozmów i dialogu dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców, w poczuciu odpowiedzialności za państwo.

– Proponujemy przystąpienie do rozmów bez żadnych warunków wstępnych. Ich przedmiotem powinny być zmiany warunków funkcjonowania firm, a celem wzrost produktywności, bo tylko wówczas będzie możliwe zwiększenie zatrudnienia i szybszy wzrost wynagrodzeń. Inwestorzy mają prawo liczyć na godziwy zysk z inwestycji, a pracownicy na wzrost wynagrodzeń, w przypadku wzrostu wydajności pracy – mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w wielu sprawach jest szansa na rozsądny kompromis. Pracodawcy są gotowi do dialogu, aby ograniczyć nadużywanie umów krótkoterminowych. Poprą propozycję związków zawodowych i rządu oskładkowania umów zleceń do wysokości płacy minimalnej i wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Zgadzają się również ze związkowcami, że w przypadku zamówień publicznych, nie powinniśmy dopuszczać ofert z wynagrodzeniem poniżej minimalnej płacy ustawowej.

Pracodawcy deklarują także gotowość do podjęcia rozmów na temat płacy minimalnej, ale z uwzględnieniem realiów gospodarczych.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater