Okrągły stół w sprawie dotychczasowej praktyki postępowań UOKiK

3 października Pan Jacek Silski reprezentował WZP na spotkaniu okrągłego stołu, dotyczącym dotychczasowej praktyki postępowań UOKiK w kontekście nowego projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Spotkanie zorganizował Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych – związek branżowy Konfederacji Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater