Staże z udziałem osób młodych lub niepełnosprawnych, finansowane ze środków UE, organizowane przez firmę szkoleniową PROFESJA

W ramach uczestnictwa w projekcie, PROFESJA zapewnia wszystkim osobom przekwalifikowanie zawodowe tj. szkolenia, kursy, licencje itp.(według własnych preferencji lub oczekiwań przyszłego pracodawcy), a po zakończonym kursie zawodowym zapewnia roczny bądź 6 miesięczny staż.

Stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wys. 1500zł netto. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem stażysty, tj. stypendium i składki opłaca Profesja.

Na szkolenia trafiają także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ta niepełnosprawność nie jest żadną przeszkodą w podejmowaniu zatrudnienia przez te osoby. Jedyna różnica jest taka, że osoby te pracują po 7.godz dziennie.

Pracodawca, który przyjmuje stażystę nie ma obowiązku zatrudnienia go po zakończonym stażu. Przyjęto jednak zasadę, że w przypadku przyjęcia na staż 2 i więcej stażystów, połowa z nich musi być zatrudniona po zakończonym stażu na okres min. 3 miesięcy.

Wzór umowy stażowej (jest to wzór, który modyfikowany jest na potrzeby pracodawcy)
Formularz zgłoszeniowy dla firm, które byłyby zainteresowane przyjęciem stażysty.

Kontakt:
Paulina Jagielska
Koordynator ds. rekrutacji, organizacji i szkoleń
Tel. kom. 697 180 901

PROFESJA
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel./fax 61 662 11 60
www.profesja-poznan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater