PSL chce podwójnie opodatkować spółki komandytowe

Konfederacja Lewiatan jest zaniepokojona poprawką złożoną przez Klub Parlamentarny PSL mającą na celu objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych także spółek komandytowych.

Rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym włącza spółkę komandytowo – akcyjną w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z uzasadnieniem, ma to zapewnić pełniejszą realizację zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, poprzez ograniczenie możliwości stosowania tzw. optymalizacji podatkowej.

Pierwotnie projekt zakładał opodatkowanie podatkiem CIT, również spółek komandytowych, jednak uwzględniając fakt, że spółki te nie są wykorzystywane do tzw. optymalizacji podatkowej, że jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywana przez dziesiątki tysięcy najmniejszych przedsiębiorców posłowie komisji finansów publicznych zdecydowali o niepogarszaniu ich sytuacji prawno podatkowej w sposób, który eliminowałby je z obrotu gospodarczego. Niestety posłowie Klubu Parlamentarnego PSL postulują i proponują objąć podwójnym opodatkowaniem komandytariusza spółki komandytowej (19 proc. CIT płacony przez spółkę + 19 proc. PIT płacony przez wspólnika). W ocenie Lewiatana nie ma uzasadnienia do tak drastycznej podwyżki podatków dla wspólników spółek komandytowych (ok. 34%), którzy obecnie podobnie jak wspólnicy pozostałych spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, cywilnej) opodatkowani są 19 % stawki podatku.

Uwzględniając powyższe Konfederacja Lewiatan apeluje o nie niszczenie polskiej przedsiębiorczości w imię walki z dużymi sieciami handlowymi, których w formie spółki komandytowej działa na polskim rynku kilkanaście. Wspólnicy spółek komandytowych, również ci będący dużymi przedsiębiorcami, płacą 19 % podatek dochodowy.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater