Konferencja „Twój czas, Twój kapitał” – 30 października br.

Konfederacja Lewiatan oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, w ramach cyklicznych konferencji „Twój czas, Twój kapitał”, zapraszają na spotkanie w Poznaniu w dniu 30 października br.

Szanowni Państwo,

Każda firma potrzebuje inwestycji. Inwestycje są jednak kosztowne, wymagają zaangażowania dużego własnego lub pożyczonego kapitału. W warunkach współczesnego nasyconego rynku, globalizacji oraz zmieniających się technologii wybór właściwej, najbardziej opłacalnej koncepcji inwestowania w przedsiębiorstwie nie jest łatwym problemem. W całym procesie jej przygotowania trzeba, więc wszechstronnie i umiejętnie posługiwać się wyborem odpowiednich instrumentów. Kryzys finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej mikro, małych i średnich firm jest umiejętność pozyskiwania kapitału.

Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania w innowacyjne technologie? Jak zminimalizować ryzyko i pozyskać kapitał na współfinansowanie przy użyciu funduszy Venture Capital i Private Equity? Odpowiedzi na te pytania uzyskacie Państwo na konferencji „Twój Czas, Twój Kapitał” W jej trakcie zaprezentujemy, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem konkurencyjności. Przedstawimy nowe możliwości wsparcia firm z województwa wielkopolskiego wykorzystując środki z funduszy JEREMIE. Mamy także propozycję finansowania rozwoju dla firm rozpoczynających działalność tzw. start-up’ów. Przede wszystkim jednak przedstawimy szczegółowo obecne źródła pozyskiwania kapitału:

 • kredyt technologiczny, który wykorzystując środki unijne pozwala na wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych do firmy,
 • JEREMIE – mechanizm inżynierii finansowej wspierający wielkopolskie przedsiębiorstwa,
 • fundusze podwyższonego ryzyka – Venture Capital i Private Equity,
 • Anioły biznesu – kluczowy element w rozwoju innowacyjnych start-upów.

Podczas interaktywnych warsztatów uzyskacie Państwo kompleksową informację na temat poszczególnych źródeł finansowania oraz rekomendacje dotyczące wyboru metody zasilenia kapitałem, optymalnej z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i możliwości Waszych przedsiębiorstw. Dodatkowo dla zainteresowanych proponujemy uczestnictwo w warsztacie prowadzonym przez Business Angels (Anioły Biznesu) nt. Jak inwestor czyta biznesplan? Dobre i złe praktyki w pisaniu biznes planu.

Zapraszamy serdecznie!

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

10:00 – 10:30
Rejestracja, kawa powitalna

10:30 – 10:45
Otwarcie

10:45 – 11:00
Wprowadzenie: Wyzwania dla biznesu, wyzwania dla gospodarki
Jacek Adamski, Konfederacja Lewiatan

11:00 – 12:30
Kredyt technologiczny
Realizacja i perspektywy na przyszłość Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego Procedura w banku kredytującym Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania wielkopolskich przedsiębiorstw
Tomasz Skibicki, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

Anioły Biznesu – kluczowy element finansowania start-up’ów wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

12:30 – 12:45
Przerwa kawowa

12:45 – 13:30
Warsztaty fakultatywne cz. 1

warsztat 1
Kredyt technologiczny
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny POIG – system wdrażania
 • Definicja nowej technologii w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 • Proces oceny i wyboru projektu
 • Sposób wyliczenia premii technologicznej
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa

warsztat 2
Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

 • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
 • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
 • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz – zarząd/współwłaściciel?
 • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
 • Co kryje się pod określeniem „Term Sheet” i dlaczego mówienie o „Exit Strategy” jest ważne dla obu stron już na samym początku?
 • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

13:30 – 14:15
Warsztaty fakultatywne cz. 2

warsztat 3
Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania wielkopolskich przedsiębiorstw
Tomasz Skibicki, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

 • O tym, czym jest inicjatywa JEREMIE i co oferuje przedsiębiorcom, czyli jakie produkty i dla kogo
 • Na jaki cel w ramach projektu można otrzymać środki
 • Co trzeba zrobić aby starać się o wsparcie i do kogo się udać
 • Przykłady przedsiębiorców, którzy rozwinęli firmę dzięki środkom otrzymanym w ramach inicjatywy JEREMIE

warsztat 4
Business Angels – Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

14:15 – 15:00
Lunch


GŁOS BIZNESU
TWÓJ CZAS, TWÓJ KAPITAŁ
nowoczesne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Poznań 30 października 2013 | IBB Hotel Andersia, Plac Andersa 3

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Partnerzy:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater