W Polsce łatwiej prowadzić biznes

W opublikowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2014 Polska awansowała o 10 pozycji i znalazła się 45 miejscu na 189 sklasyfikowane państwa.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.

To dobra informacja dla inwestorów zagranicznych, bo pokazuje, że w Polsce poprawiają się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. To także pozytywny sygnał dla naszych przedsiębiorców, ponieważ świadczy o tym, że mimo licznych przeszkód, można jednak coś zrobić dla ułatwienia funkcjonowania biznesu w takich dziedzinach jak: uzyskiwanie pozwoleń na budowę czy zakładanie firm. Bardzo poprawiliśmy w rankingu pozycję, jeśli chodzi o uzyskiwanie pozwoleń na budowę. Stało się to przede wszystkim dzięki istotnemu obniżeniu ich kosztów. Liczba procedur zmniejszyła się bowiem tylko z 19 do 18, a czas potrzebny na załatwienie pozwolenia skrócił się o 3 dni, ze 164 do 161. Ale ta zmiana spowodowała wyłom w biurokratycznym murze, którego przedsiębiorcy nie mogli sforsować od lat. Rząd przygotował projekt kodeksu budowlanego, który powinien – mamy nadzieję – usprawnić proces inwestycyjny. A to jest warunek eliminowania barier przy rozpoczynaniu nowych inwestycji, których tak bardzo potrzebujemy. Bez nich nasz wzrost gospodarczy będzie słabszy, a zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy znacznie mniejsza.

Poważny problem mamy natomiast z rozliczaniem podatków. W rankingu jesteśmy na 113 miejscu na 189 państw. Z tegorocznych badań małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan, wynika że dla ponad 69 proc. firm regulacje dotyczące podatku VAT są nieprzejrzyste, niejednoznaczne i stanowią poważne utrudnienie w działalności gospodarczej. Dla ponad 65 proc. firm przeszkodą w prowadzeniu biznesu jest niska przejrzystość i jednoznaczność systemu podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Ciągle 60 proc. przedsiębiorstw mówi, że procedury administracyjne i koszty z nimi związane są barierą, którą trudno pokonać.

Rząd powinien pójść za ciosem i spowodować, że biurokratyczny mur, który – jak pokazał Bank Światowy w swoim rankingu Doing Business – został naruszony, zostanie cegła po cegle rozebrany. Ciągle jeszcze bowiem jest wiele do zrobienia w obszarze pozwoleń na budowę, w procedurach i kosztach związanych z zakładaniem firm, w nienaruszonym obszarze rozliczania podatków(!!!), egzekwowaniu kontraktów, czyli w pracy naszych sądów rozstrzygających sprawy gospodarcze.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater