Pracodawcy chcą dyskutować o zmianach w ustawie o UOKiK

Konfederacja Lewiatan jest zaniepokojona trwającymi pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w trakcie których, w dużej mierze pomijane są argumenty i opinie przedsiębiorców.

Projekt stoi w sprzeczności z intencjami rządu, by polską gospodarkę deregulować i ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Kładzie nacisk wyłącznie na dwie wartości, jakimi są ochrona konkurencji i ochrona konsumentów. Dobra te są oczywiście istotne i zasługują na ochronę prawną, ale jednocześnie ustawodawca powinien zapewnić równowagę z innymi wartościami konstytucyjnymi, takimi jak prawo własności, swoboda działalności gospodarczej, prawo do sądu, czy prawo do obrony. W ocenie przedsiębiorców, projekt w obecnym kształcie takiej równowagi i proporcjonalności nie zapewnia.

Z tego powodu, Konfederacja Lewiatan wspólnie z Business Centre Club, Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, American Chamber of Commerce in Poland, Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej zwróciły się do Tadeusza Aziewicza, przewodniczącego Podkomisji powołanej przez sejmową Komisję Gospodarki do rozpatrzenia projektu ustawy, z prośbą o spotkanie, celem zasygnalizowania najistotniejszych wątpliwości i zagrożeń wynikających z projektu. Lewiatan liczy na to, że spotkanie byłoby pomocne w wypracowaniu optymalnych rozwiązań prawnych uwzględniających nie tylko interes publiczny, ale także prawa przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater