XI Kongres Eksporterów Polskich – 22 listopada br.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zaprasza eksporterów ze wszystkich branż i regionów Polski do udziału w XI Kongresie Eksporterów Polskich oraz Gali Konkursów „Wybitny Eksporter Roku 2013” i „Publicysta Ekonomiczny Roku 2013”, które odbędą się w dniu 22 listopada 2013 r. w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki – Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej)

XI Kongres Eksporterów Polskich został objęty Honorowym Patronatem przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę oraz Marszałków Województw.

Tematem i nadrzędnym celem XI Kongresu Eksporterów Polskich będzie nakreślenie kierunków działań na rzecz proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju gospodarki polskiej oraz zwiększenia udziału Polski w międzynarodowym podziale pracy.

W czasie XI Kongresu Eksporterów Polskich odbędzie się debata mająca na celu ocenę w zakresie urzeczywistnienia „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”. Chodzi zwłaszcza o ocenę wdrażanych rozwiązań:

  • skuteczności i efektywności działania finansowych instrumentów wsparcia eksportu
  • koncentracji sił i środków promocyjnych na priorytetowych rynkach zagranicznych
  • alokacji proeksportowych i proinnowacyjnych funduszy unijnych

Do udziału w XI Kongresie Eksporterów Polskich zostali zaproszeni ambasadorowie krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz ministrowie gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego i spraw zagranicznych; marszałkowie województw; kierownicy WPHiI Ambasad RP w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju oraz dziennikarze. XI Kongres Eksporterów Polskich będzie okazją do nawiązania kontaktów eksporterów z ambasadorami, przedstawicielami resortów i WPHiI oraz wypowiedzi w prasie, radio i telewizji.

W związku z powyższym zainteresowanych eksporterów zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w XI Kongresie Eksporterów Polskich i Gali.
Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: poczta@eksporterzy.org lub na fax: (22) 331 06 40 (Karta Zgłoszenia w załączeniu).

Udział Eksporterów w XI Kongresie Eksporterów Polskich jest bezpłatny.

Program i karta zgłoszenia

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater