Informacja nt. naboru na misję gospodarczą do Mozambiku

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na uczestnictwo w wielobranżowej misji gospodarczej do Mozambiku pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniach od 11 do 19 stycznia 2014 r.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi w Mozambiku oraz zwiększenie zdolności promocyjnych.

Udział w misji organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa (Regulamin) oraz ankietą ewaluacyjną, a następnie przesłanie wypełnionych dokumentów na adres e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, ul. Przemysłowa 46, do dnia 22 listopada 2013 r. (piątek).

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(tel. 61 62 66 269, e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater