Opinia Lewiatana o propozycjach zmian w OFE

Konfederacja Lewiatan w opinii do projektu ustawy o zmianach w OFE wysłanej dzisiaj do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej napisała: „mamy świadomość, że w obecnym stanie finansów publicznych, przy braku woli politycznej do likwidacji przywilejów emerytalnych, rentowych i podatkowych (a nawet gdyby była taka wola – przy niemożności osiągnięcia szybkich pozytywnych skutków takich reform), zachowanie części kapitałowej systemu emerytalnego w dotychczasowej formie nie jest możliwe. Nasze propozycje mają więc na celu wyważenie działań niezbędnych dla stabilności finansów publicznych i niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju w długim okresie”.

Zdaniem Lewiatana kluczowe dla utrzymania II filaru są:

  • uczciwa dobrowolność wyboru między OFE a ZUS,
  • dobrowolność podejmowania decyzji przez ubezpieczonych w sprawie tzw. suwaka i terminu jego uruchomienia, przy jednoczesnym tworzeniu przez OFE subfunduszy o ograniczonym ryzyku inwestycyjnym,
  • zniesienie wymogu procentowego dotyczącego inwestowania przez OFE w akcje,
  • wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność OFE.

Konfederacja Lewiatan apeluje o uwzględnienie jej uwag w ostatecznej wersji rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym. Uwzględnienie tych propozycji może pozwolić, z jednej strony dokonać zrównoważenia finansów publicznych w perspektywie najbliższych lat i dokonać niezbędnych reform strukturalnych, które pozwolą na zbilansowanie finansów publicznych w długiej perspektywie, z drugiej strony zachować kapitałową część systemu emerytalnego, która stanowi ważny element systemu emerytalnego, ale także samego sektora finansów publicznych w perspektywie przekraczającej jedno pokolenie.

Całość opinii Konfederacji Lewiatan o zmianach w OFE w załączniku.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater