Czy tworzysz wyjątkowe miejsce pracy? Możesz to sprawdzić już teraz!

Dotychczas w konkursach na Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce Instytut Great Place to Work® przyznał łącznie ponad 70 wyróżnień. Znalezienie się w rankingu to wielkie wyróżnienie przyznawane firmie przez samych pracowników. Udział w badaniu jest dialogiem z pracownikami, a rola Great Place to Work® polega na inspirowaniu i wspieraniu wszystkich zaangażowanych stron w procesie tworzenia wyjątkowej kultury organizacyjnej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy działające w Polsce: duże, średnie i małe! Dowiedz się więcej: www.greatplacetowork.pl

PL_info@greatplacetowork.com; tel. +48 (22) 331 66 96

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater