Zmiany w finansowaniu niepełnosprawnych mogą zaszkodzić firmom

Zmniejszenie dofinansowania dla osób o umiarkowanej niepełnosprawności o ok. 30 proc. w porównaniu do kwot zakładanych w ustawie z roku 2012 może spowodować utratę płynności i upadłość przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne – uważa Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan, po przeanalizowaniu projektu zmiany finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przedstawionego w ramach ustawy okołobudżetowej, uznaje rozwiązania za zbyt ryzykowne dla zachowania płynności finansowej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Szczególnie dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy w roku 2012 zaufali kierunkom rozwoju zatrudnienia osób niepełnosprawnych wskazanemu przez rząd i zwiększyli je w grupie o umiarkowanej niepełnosprawności.

– Proponujemy zmniejszenie poziomu finansowania zatrudnienia osób o niepełnosprawności lekkiej z jednoczesnym zwiększeniem finansowania niepełnosprawności umiarkowanej. Takie rozwiązanie pozwoli ochronić grupę pracowników niepełnosprawnych, którzy będą z pewnością mieli największe kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia na niechronionym rynku pracy. Jednocześnie uważamy, że ograniczenie finansowania niepełnosprawności lekkiej nie powinno wpłynąć na zatrudnienie tych pracowników na rynku chronionym, ponieważ to właśnie ta grupa w szczególności jest zatrudniana przez pracodawców chcących uniknąć płacenia tzw. kar z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych – mówi Jakub Wojnarowski, za-ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Od wielu lat orzecznictwo związane z przyznawaniem niepełnosprawności właśnie w tej grupie wzbudzało wiele kontrowersji i proponowane przez Lewiatana rozwiązanie mogłoby przynajmniej część kontrowersji wyeliminować.

W modelowych rozwiązaniach wielu krajów Unii Europejskiej niepełnosprawność lekka w ogóle nie podlega ochronie.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater