Nabór na udział w targach teleinformatycznych CeBIT 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje stoisko na największych w Europie targach oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii CeBIT 2014 w Hanowerze (Niemcy), które odbędą się w dniach 10-14 marca 2014 roku. W targach udział wziąć mogą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.) z branży teleinformatycznej oraz klastry informatyczne wspierające rozwój branży, posiadające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem udziału Województwa Wielkopolskiego w targach jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie zdolności promocyjnych przedsiębiorstw.

Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz ankietą ewaluacyjną, a następnie przesłanie wypełnionych dokumentów na adres e-mail: jakub.jackowski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, ul. Przemysłowa 46, do dnia 13 grudnia 2014 r. (piątek), do godz. 15.00.

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane.

Dokumenty:
Zgłoszenie uczestnictwa
Regulamin
Ankieta
Oświadczenie o pomocy de minimis
Formularz inf. przedst. przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 250, e-mail: jakub.jackowski@umww.pl).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater