XXIV edycja Konkursu „Teraz Polska”

Logo Teraz Polska

Szanowni Państwo!

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała XXIV edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 20 stycznia 2014 roku.

Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych.
Laureaci Konkursu otrzymają prawo do wykorzystania Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Na Laureatów Konkursu czeka również pakiet promocyjny – zniżki na reklamę w mediach współpracujących z Fundacją, możliwość skorzystania ze wspólnych kampanii promocyjnych pod szyldem „Teraz Polska”, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych współorganizowanych przez Fundację, czy członkostwo w Klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym dotychczasowych Laureatów Konkursu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% respondentów uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego oferty wśród odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym.
Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według Laureatów Godło „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki Firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w czerwcu 2014 roku. Podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (do pobrania tutaj),
  • następnie do dnia 20 stycznia 2014 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną,
  • wnieść opłatę konkursową.

Firmy zrzeszone w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan są zwolnione z opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł. W celu skorzystania z tej oferty należy w ankiecie rejestracyjnej – w polu źródło informacji o konkursie (lub w stopce) – wpisać hasło: WZP LEWIATAN.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 20 stycznia 2014 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych – od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych – od przychodu netto firmy w roku 2012.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Fundacji – www.terazpolska.pl

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o Kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

Regulamin Konkursu „Teraz Polska” 2013-2014
Folder informacyjny

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater