TK pomógł uczelniom niepublicznym

Za­sa­dy przy­zna­wa­nia uczel­niom nie­pu­blicz­nym do­ta­cji pań­stwo­wej po­win­na re­gu­lo­wać usta­wa, a nie roz­po­rzą­dze­nie – orzekł Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. Teraz trzeba podjąć działania legislacyjne, które zagwarantują tym uczelniom prawo do ubiegania się o środki z budżetu – uważa Konfederacja Lewiatan.

Kwestia finansowania uczelni niepublicznych jest nierozwiązana od 2005 roku. Od tego czasu minister nauki nie wydał rozporządzenia o warunkach na jakich uczelnie mogłyby się ubiegać o publiczne dotacje.

– Cieszymy się, że Trybunał Konstytucyjny przyznał nam rację – mówi Tadeusz Pomianek, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji. Od ośmiu lat domagaliśmy się, aby uczelnie niepubliczne, podobnie jak publiczne, mogły otrzymywać dotację budżetową na finansowanie studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich. Szkoda, że ten wyrok zapadł tak późno. Może, gdyby uczelnie niepubliczne korzystały z dotacji, nie wpadłyby aż w tak duże tarapaty. W ostatnich latach ich sytuacja, z powodu niżu demograficznego, znacznie się pogorszyła, szczególnie lepszych, ponieważ dobre wykształcenie kosztuje. Po wyroku TK będziemy naciskać na posłów i senatorów, aby szybko uregulowali kwestie finansowania uczelni niepublicznych.

Konieczne zmiany ustawowe powinny doprowadzić do zmiany systemu finansowania kształcenia zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. I co jest istotne skalę dotacji powinny uzależnić od jakości kształcenia. I dopiero wówczas , kiedy oba sektory szkolnictwa wyższego będą miały wsparcie budżetowe, mocno zależne od jakości kształcenia, będzie możliwa uczciwa konkurencja, służąca dobrym uczelniom publicznym i niepublicznym. Efektem tych zmian będzie zaś wyższy poziom studiów.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Rzecznikowi Praw Obywatelskich Irenie Lipowicz, za to, że wsparła nas i przygotowała znakomity wniosek do Trybunału Konstytucyjnego – dodaje Tadeusz Pomianek.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater