Miasto Poznań partnerem programu Polski Czempion

Miasto Poznań zostało partnerem programu Polski Czempion. Ideą programu jest wypromowanie w ciągu najbliższych dziesięciu lat kilku polskich firm, które dzięki otrzymanemu wsparciu w ekspansji międzynarodowej, osiągną zasięg globalny i pozostaną związane z macierzystym regionem i miastem. Organizatorami programu są m.in.: PwC i PAIiIZ.

Do zaproszonych firm należą m.in LUG S.A, Novol , Biofarm, Beyond.pl, BCC, BSC packaging group, Decora. Kilka z tych firm otrzymało certyfikat czempiona, a inne pretendują do tego tytułu.

Istnieją też kryteria wymagane do uczestnictwa w programie tj.:

1. Wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia i strategii ekspansji zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa z korzyścią dla budowy długofalowego rozwoju firmy i z uwzględnieniem promowania marki polskiej za granicą,

2. W Konkursie premiowane będą firmy realizujące długofalową strategię ekspansji na rynkach zagranicznych, odnoszące na nich sukcesy i przyczyniające się do promocji polskiej marki.

3. Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce i ich większościowym właścicielem jest polski kapitał prywatny.

4. Poprzez ekspansję zagraniczną rozumiemy działalność eksportową lub inwestycyjną prowadzoną przez firmy poza granicami Polski.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater