Sudecki Związek Pracodawców interweniuje w sprawie dalszego finansowania ośrodków europejskiej sieci Enterprise Europe Network

W porozumieniu z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ze Szczawna Zdroju Sudecki Związek Pracodawców – członek Konfederacji Lewiatan, zwrócił się do parlamentarzystów z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie państwa środków na udział Polski w unijnym programie CIP, a tym samym dalsze finansowanie sieci Enterprise Europe Network. – Udało nam się wspólnie z naszym partnerem Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. osiągnąć sukces. Komisja Finansów Publicznych wzięła pod uwagę m.in. nasze stanowisko – mówi Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców.

Przypomnijmy, że w projekcie budżetu państwa na rok 2014, zabrakło wcześniej miejsca na dofinansowanie polskich ośrodków europejskiej sieci Enterprise Europe Network.
„Pozbawienie polskich ośrodków EEN 40-procentowego dofinansowania z budżetu państwa, które otrzymywały od początku swojego istnienia, doprowadzi je bądź do zerwania umowy z Komisją Europejską i zaprzestania działalności, bądź do wprowadzenia opłat za swoje usługi. Tym samym, polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom odebrane zostanie wsparcie, które dla MŚP z pozostałych krajów unijnych ciągle będzie dostępne. W ten sposób nasza pozycja konkurencyjna na Jednolitym Rynku zostanie osłabiona” – pisze Zarząd związku pracodawców w piśmie do Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, prof. Dariusza Rosatiego. Pisma Sudeckiego Związku Pracodawców trafiły również do parlamentarzystów z subregionu wałbrzyskiego: Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Moniki Wielichowskiej, Jakuba Szulca.

Podobne w treści pisma skierowali do prof. Dariusza Rosatiego oraz parlamentarzystów przedstawiciele szerokiego grona instytucji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.

Utworzona w roku 2008 z inicjatywy Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, to największa na świecie i poprzez to unikalna międzynarodowa sieć wspierania przedsiębiorczości, obecna w UE i poza nią. Oferuje ona firmom w całej Unii Europejskiej usługi proinnowacyjne, informacje i doradztwo związane z ubieganiem się o dotacje z funduszy unijnych i różnego rodzaju programów międzynarodowych, a także pomoc w rozwijaniu współpracy gospodarczej z krajami unijnymi i pozaunijnymi.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater