Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zmienione przepisy o podatku VAT

Od nowego roku powstanie obowiązku podatkowego nie będzie uzależnione od wystawienia faktury. Moment powstania obowiązku podatkowego nastąpi z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Pomimo możliwości wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, dostawę rozpoznajemy z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Powyższa ogólna zasada nie ma zastosowania w przypadku usług budowlanych lub budowlano – montażowych, dostawy książek drukowanych oraz czynności polegających na ich drukowaniu:

  • usługi budowlane lub budowlano – montażowe – do 30. dnia od dnia wykonania usługi,
  • dostawa książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych – do 60. dni od dnia wydania towaru, w przypadku gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw – do 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów,
  • czynności polegające na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem importu usług – do 90. dnia od dnia wykonania tejże czynności.

Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (również w przypadku faktur zaliczkowych).

Niewątpliwym plusem, jaki niesie za sobą zmiana zasad fakturowania, jest umożliwienie im wystawiania faktur zbiorczych. Co więcej – zabieg taki ma na celu uproszczenie dokumentowania transakcji, ponieważ Podatnicy na jednej fakturze będą mogli zawrzeć wszystkie transakcje wykonane w danym miesiącu.

Hanna Kolska-Pawlak
A Conto Biuro Rachunkowe

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater