Konkurs na logo Koalicji i kampanii edukacyjnej „Wybieram e-faktury”

Trwa konkurs na wykonanie projektu graficznego logo kampanii edukacyjnej „Wybieram e-faktury”.

Kampania edukacyjna prowadzona jest przez Koalicję „Wybieram e-faktury”, w skład której wchodzą: Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Orange Polska, UPC Polska, ING oraz Sage.

W ramach kampanii prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne promujące ideę e-faktur, jak również działania na rzecz zmian systemowych, które sprzyjałyby stosowaniu nowoczesnych form rozliczeniowych. W ramach kampanii powstała również strona internetowa www.wybieramefaktury.pl – kompendium wiedzy o e-fakturach dla konsumentów.

Celem kampanii „Wybieram e-faktury” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zalety korzystania z e-faktur. W jej ramach prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne dotyczące sposobów udostępniania i płatności e-faktur. Mają one zwiększać świadomość konsumentów w obszarze regulacji prawnych określających status e-faktur w Polsce, a także w zakresie skutków ekologicznych wystawiania faktur papierowych.

Logo kampanii będzie wykorzystywane w komunikacji projektu m.in. na stronach internetowych, materiałach prasowych i promocyjnych firm popierających e-faktury.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.corton.pl.

Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów!

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater