OFE do Trybunału – słuszna decyzja

Zapowiedź skierowania przez Prezydenta RP ustawy o OFE do Trybunału Konstytucyjnego była niezbędnym krokiem ze względu na szereg wątpliwości prawnych i konstytucyjnych wyrażanych, także przez Lewiatana.

Komentarz Konfederacji Lewiatan do podpisania przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych:

27 grudnia 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie Konfederacji Lewiatan skierowanie ustawy do Trybunału było krokiem niezbędnym ze względu na szereg wątpliwości prawnych i konstytucyjnych wyrażanych przez wielu ekspertów, także w stanowiskach samej Konfederacji. Wątpliwości Prezydenta wzbudził zakaz inwestowania środków zgromadzonych na rachunkach w OFE w obligacje Skarbu Państwa oraz nakaz inwestowania co najmniej 75% aktywów w akcje, a także zakaz reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych i zbyt duża ingerencja państwa w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Nierozstrzygnięta pozostała także kwestia własności składek przekazywanych na rachunku w OFE. Te same wątpliwości Konfederacja zgłaszała na etapie konsultacji rządowych i następnie w trakcie prac Sejmu i Senatu nad projektem ustawy.

Podzielamy opinię Prezydenta, że ze względu na trudną sytuację finansów publicznych, należało rozstrzygnąć spór między prawdopodobnie niekonstytucyjnym charakterem proponowanych przez Rząd zmian, a bezpieczeństwem finansów publicznych – przynajmniej w krótkiej perspektywie. Uważamy, że Prezydent podpisując ustawę, uznał prymat bezpieczeństwa sektora finansów publicznych nad Konstytucją, ale zwracamy uwagę, że przejęcie przez Skarb Państwa środków zgromadzonych w OFE w części obligacyjnej nie wpłynie w zasadniczy sposób na stan finansów w długiej perspektywie, a chroniczna niestabilność wynikająca z braku reform strukturalnych czy rzeczywistych zmian w systemie emerytalnym (objęcia grup uprzywilejowanych obowiązkiem składkowym), o które zabiegamy od wielu lat, powróci ze zdwojoną siłą już w 2016 i 2017 r.

W ocenie Konfederacji Prezydent został postawiony przez Rząd i Parlament w niezwykle trudnej sytuacji rozstrzygania między zgodnością projektu z Konstytucją a bezpieczeństwem finansowym państwa. Liczymy na to, że Trybunał Konstytucyjny wypowie się w sposób jednoznaczny wskazując na niedostatki prawne ustawy. Niepokoi nas jednak sytuacja, w której ustawa wejdzie w życie, a środki zgromadzone w OFE zostaną przejęte przez Skarb Państwa, gdyż trudno rozstrzygnąć na tym etapie, w jaki sposób będzie możliwe cofnięcie zmian wprowadzonych przez ustawę. Rząd powinien – lepiej późno niż wcale – w sposób odpowiedzialny ocenić sytuację i działać tak, aby wyrok Trybunału Konstytucyjnego mógł zostać wykonany.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater