Indeks Biznesu Lewiatana bez zmian

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w grudniu 2013 roku, w notowaniu rocznym pozostał na poziomie 33 pkt,

na którym znajduje się już od dwóch miesięcy, a w notowaniu kwartalnym odnotował jednopunktową korektę do 34 pkt. Indeks półroczny, podobnie jak przed miesiącem, wyniósł 35 pkt., co sugeruje, że tempo ożywienia w drugiej połowie ubiegłego roku było mniej więcej wyrównane.

Poprawa koniunktury w drugiej połowie roku w porównaniu do pierwszej nabrała cech trwałej tendencji. Dobre wyniki gospodarki w trzecim kwartale z pewnością zostały utrzymane w ostatnich trzech miesiącach roku. Szczególnie ważne wydaje się ożywienie popytu krajowego, bo gospodarka nie jedzie już tylko na jednym silniku, eksporcie, ale wyraźnie ożywieniu uległ popyt krajowy. Wyniki dwóch miesięcy czwartego kwartału napawają optymizmem: rośnie produkcja sprzedana przemysłu, a zwłaszcza sprzedaż detaliczna. To efekt utrzymującej się dodatniej dynamiki płac realnych przy niskiej inflacji, a także wzrostu zatrudnienia, odnotowanego w listopadzie po raz pierwszy od ponad roku. Mimo lekkiego zwiększenia bezrobocia o charakterze sezonowym rośnie zaufanie konsumentów, a dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, zwłaszcza eksporterów, powinny pobudzić do podejmowania inwestycji. Niska inflacja i nadwyżka w handlu zagranicznym wzmacniają stabilność równowagi makroekonomicznej, tak wewnętrznej, jak i zewnętrznej, a ożywienie gospodarcze w drugiej połowie 2013 roku wyraźnie pomaga w ograniczeniu deficytu budżetowego poniżej poziomu planowanego wykonania.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym co miesiąc od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Pełny raport

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater