Minister finansów spotkał się z członkami Konfederacji Lewiatan

W środę, 8 stycznia br. przedstawiciele Zarządu oraz Rady Głównej Konfederacji Lewiatan spotkali się z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem, któremu towarzyszyli minister Jacek Kapica, główny ekonomista ministerstwa finansów Ludwik Kotecki oraz dyrektorzy departamentów Ewa Adamiak, Tomasz Tratkiewicz, Włodzimierz Gurba oraz Cezary Kryciak. Spotkanie prowadził Sławomir Sikora, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie było okazją do poznania planów i priorytetów polityki finansowej nowego ministra oraz przedstawienia postulatów i oczekiwań przedsiębiorców.
Minister przedstawił swoją prognozę sytuacji finansowej i gospodarczej, a także ryzyka jakie mogą wpływać na realizację dochodów budżetowych i wykonanie budżetu. Zdaniem ministra najtrudniejsze czasy silnego spowolnienia są już przeszłością i w najbliższych miesiącach koniunktura gospodarcza będzie się sukcesywnie poprawiać.

Znaczna część pytań przedsiębiorców dotyczyła systemu podatkowego. Podniesiono, że ciągłe nowelizacje przepisów oraz zmiany interpretacji utrudniają prowadzenie biznesu i są hamulcem dla rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy zwrócili się o działania mające na celu odwrócenie tego trendu i podjęcie wysiłków mających na celu uproszczenie prawa podatkowego.

Minister zadeklarował kontynuowanie bieżącej polityki ukierunkowanej na uszczelnianie systemu podatkowego oraz walkę z optymalizacją podatkową. Przedstawiciele biznesu wyrazili oczekiwanie, że planowane działania, m.in. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania i opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych nie uderzą w firmy legalnie działające i płacące w Polsce podatki.

Rozmawiano również o upowszechnieniu systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń zdrowotnych, a także przyszłości gospodarki elektronicznej i rynku finansowego.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater