Lewiatan po raz ostatni o OFE

Od jutra wchodzi w życie zakaz reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Przepis jest na tyle rygorystyczny i niejasny, że musimy zamknąć serwis www.zostajezofe.pl oraz usunąć ze strony Lewiatana opublikowane wcześniej komentarze na temat OFE, a nasi eksperci nie będą wypowiadać się na tematy związane z OFE. Wstrzymujemy także emisję kampanii informacyjnej „Zostaję z OFE”.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater