Aktywność Zarządu w minionym tygodniu

W dniu 10 stycznia Panowie Jacek Silski i Zbigniew Stochalski reprezentowali WZPL na Spotkaniu Noworocznym Starosty Powiatu Poznańskiego.

Pan Prezes Jacek Silski, Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu, w dniu 13 stycznia brał udział w posiedzeniu Rady.

W dniu 14 stycznia Pan Wiceprezes Zbigniew Stochalski reprezentował WZPL na spotkaniu gospodarczego zespołu roboczego, powołanego w wyniku rozmów Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z Urzędem Miasta Poznania.
Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele 11 organizacji. We wtorkowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 9 organizacji: WIPH, WZHiU, WIR, PIGEIiK, WKK, WZPL, WIB, WIT i Pracodawców RP – Wielkopolska.
Celem spotkania było ustalenie tematów do rozstrzygania we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

15 stycznia odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wziął Wiceprezes Jacek Kulik. Spotkanie poświęcone było walidacji produktów finalnych dwóch projektów innowacyjnych.

Z kolei 16 stycznia Pan Prezes Jacek Silski reprezentował WZPL na spotkaniu Rady Programowej przy Rektorze UAM. Rada została powolna na okres 4-letniej kadencji aktualnych władz rektorskich, tj. od 31.08.2013 r.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater