Lewiatan przeciwny opodatkowaniu kabli

Wprowadzenie opodatkowania kabli będzie mieć negatywne skutki dla utrzymania budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z powodu braku odpowiednich środków w planowanych na ten cel budżetach – uważa Konfederacja Lewiatan.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Postanowiono jednak, że kwestię proponowanego opodatkowania kabli umieszczonych w kanalizacji rozstrzygnie, zbierający się jutro, Zespół Finansów Publicznych KWRiST.

– Wprowadzenie opodatkowania kabli będzie mieć negatywne skutki dla utrzymania budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W wieloletnich prognozach finansowych, przy szacowaniu kosztów realizacji projektów i utrzymania infrastruktury, ani samorządy wojewódzkie ani przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie brali pod uwagę, że w kolejnych latach może pojawić się dodatkowe obciążenie. Trudno je pogodzić z przyjętym przez rząd Narodowym Planem Szerokopasmowym, w którym jest mowa o konieczności znoszenia barier dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, między innymi poprzez tworzenie zachęt dla tego typu projektów – mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Mając na uwadze przyszłość inwestycji szerokopasmowych, także w perspektywie Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, Konfederacja Lewiatan proponuje skierowanie projektu ustawy samorządowej równolegle do Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego, w celu uzupełnienia ostatecznej opinii o niezbędne, szerokie tło przyszłości inwestycji i rozwoju Internetu w Polsce.

Projekt ustawy o samorządzie gminnym nie ma wymiaru stricte fiskalnego i nie powinien być rozpatrywany wyłącznie z tej perspektywy. Zgodnie z założeniami do projektu przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 11 czerwca 2013 r. zawarte w projekcie zmiany w zakresie definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych mają na celu „wypełnienie zalecenia Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w uzasadnieniu do wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt. P 33/09)”. Zatem kwestie wysokości obciążeń podatkowych są poza kompetencją tej ustawy. Jej celem zgodnie z założeniami nie jest zwiększenie bazy podatkowej (rozszerzenie przedmiotów opodatkowania) tylko doprecyzowanie definicji w taki sposób, aby odpowiadała standardom odpowiadającym ustawie podatkowej.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater