Europejski biznes wie jak zwiększyć konkurencyjność przemysłu

Plan ogłoszony przez BUSINESSEUROPE, największą europejską organizację pracodawców, jest mapą drogową do odbudowania konkurencyjności Europy w coraz trudniejszym otoczeniu globalnym. Nie mamy na co czekać, trzeba zacząć działać – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, reprezentująca polski biznes na konferencji BUSINESSEUROPE DAY w Brukseli.

28 stycznia w Brukseli odbyło się spotkanie biznesu i europejskich polityków poświęcone znaczeniu przemysłu dla gospodarki. BUSINESSEUROPE, gospodarz wydarzenia, do której należy Konfederacja Lewiatan, opublikowała dziś swój plan na stworzenie kompleksowej strategii przemysłowej UE. Wzywa on przywódców UE do wypracowania porozumienia na rzecz przemysłu mającego na celu pobudzenie inwestycji, wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy.

– Wydarzenie zgromadziło liderów biznesu i decydentów z całej Europy. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani, komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości oraz Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii.

Plan przyjęty przez liderów biznesu ze wszystkich krajów UE wskazuje siedem obszarów, w których działania innowacyjne i aktywne polityki UE oraz reformy mogą doprowadzić do wzrostu, przyciągnięcia inwestycji wewnętrznych oraz zachęcić do powrotu inwestorów. Chodzi o politykę energetyczną i klimat, dostęp do finansowania, handel zagraniczny i silny jednolity rynek, innowacje, badania i rozwój, infrastrukturę transeuropejską i krajową, elastyczność rynku pracy oraz edukację i umiejętności.

Prezes BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia ogłaszając plan zatytułowany „IndustryMatters” (http://www.businesseuropeday.eu/policy_recommandations), wezwała przywódców UE, by rozważając przyszłość europejskiego przemysłu widzieli go w szerszej globalnej perspektywie. – Sektor produkcyjny tworzy dziś w Europie bezpośrednio 32 mln miejsc pracy, a dalsze 20 mln pośrednio, jego udział w PKB wynosi nieco powyżej 15%. Nasz plan pokazuje możliwość utworzenia dodatkowo nawet 400 tysięcy miejsc pracy w roku jeśli udział przemysłu w PKB sięgnąłby 20%. Jednakże, jeśli Unia Europejska nie zacznie bardziej agresywne konkurować z szybko rosnącymi blokami gospodarczymi świata, zanikanie przemysłu w Europie jest nieuniknione – dodała Marcegaglia.

Podczas BUSINESSEUROPE DAY odbyła się sesja poświęcona kształtowaniu unijnej polityki energetycznej z udziałem Henryki Bochniarz, członkini Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE. Podkreśliła ona, że odbudowa siły europejskiego przemysłu w dużej mierze zależy od mądrej polityki energetycznej. Zaznaczyła, że obecnie sektor energetyki jest przeregulowany, a nadmiernie ambitna polityka ochrony klimatu spycha Europę na peryferia konkurencyjności. Według szefowej Lewiatana Stary Kontynent potrzebuje bardziej pragmatycznego i realistycznego podejścia do polityki ochrony klimatu. Wśród pozostałych panelistów znaleźli się m.in. Ulrich Grillo, przewodniczący niemieckiej organizacji pracodawców BDI, Theo Henrar, prezes Tata Steel i Maria van der Hoeven, autorka World Energy Outlook 2013.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater