Już niedługo nowe przepisy w odliczeniu VAT

Zmiany w zasadach odliczenia podatku VAT od samochodów wejdą w życie po 14 dniach po ich ogłoszeniu. Na wydłużenie vacatio legis nie zgodziła się sejmowa komisja finansów publicznych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan tak istotne zmiany nie powinny wchodzić w życie w trakcie okresu rozliczeniowego.

Wczoraj odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy. Drugie czytanie zaplanowano na czwartek. Tego samego dnia komisja finansów publicznych ma zająć się ewentualnymi poprawkami zgłoszonymi przez posłów. W piątek głosowanie w Sejmie.

– Zmiany ingerujące w bardzo istotny sposób w zasady odliczania podatku, mogą zacząć obowiązywać w trakcie okresu rozliczeniowego, tj. w trakcie miesiąca lub kwartału. Samo w sobie stanowić to będzie naruszenie konstytucyjnej zasady pewności prawa, ponieważ w czasie danego okresu rozliczeniowego podatnik powinien mieć zapewnione jednolite prawa, w tym prawa do odliczenia VAT – mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od ceny auta i wydatków na paliwo, jeśli pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Jednocześnie resort finansów chce, aby przedsiębiorca kupujący samochód osobowy i wykorzystujący go, w tzw. użytku mieszanym, czyli również prywatnie, mógł odliczyć połowę VAT od ceny pojazdu (bez limitu kwoty odliczenia jak to miało miejsce do końca 2013 r.), a od połowy 2015 r. – także połowę VAT od ceny paliwa zużywanego do napędu tych pojazdów. Jednocześnie do 50 proc. zostałaby ograniczona kwota odliczeń VAT z tytułu wydatków na serwis samochodów.

– Nowe przepisy nie będą, aż w takim stopniu dyskryminowały tych przedsiębiorców, którym dla prowadzenia działalności gospodarczej nie jest niezbędny samochód ciężarowy – dodaje Przemysław Pruszyński.

Niestety w projekcie skierowanym do drugiego czytania pozostawiono warunki, których spełnienie będzie bardzo trudne dla przedsiębiorców. Przykładowo zakres elementów, które winna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu zawiera „podpis osoby kierującej pojazdem, a także potwierdzenie dokonanych przez pracownika wpisów przez podatnika”. Taka formuła wyklucza automatyzację prowadzenia ewidencji i skazuje podatników na prowadzenie jej w sposób papierowy. Nawet w przypadku dokumentów o takiej randze jak faktura nie jest wymagany podpis podatnika, co więcej, ewidencja w zakresie znacznie bardziej wrażliwych towarów, jakimi są towary akcyzowe zharmonizowane, może być prowadzona elektronicznie. Wymóg podpisywania ewidencji i zatwierdzania podpisu pracownika przez podatnika skutkuje, w przypadku firm handlowych działających w skali całego kraju, całkowitą iluzorycznością możliwości prowadzenia takiej ewidencji.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater