„Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”, szkolenie dla członków WZPL, 25 marca br.

Wielkopolski  Związek  Pracodawców Lewiatan (WZPL), w ramach cyklicznych spotkań Członków WZPL, uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 marca br. w godz. od 17.00- 19.00, w siedzibie WZPL, ul. Grunwaldzka 104, II piętro pok. 216.

Temat spotkania „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” zaprezentuje przedstawiciel PWC Sp. z o.o.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem w spotkaniu na adres: asystent@wzp.org.pl lub  telefonicznie  61 657 60 51.

Broszura Forum Odpowiedzialnego Biznesu
zawierająca przykłady współpracy biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater