WZPL podjął interwencję w sprawie obowiązku przekazania przez pracodawcę pracownikowi rocznego raportu ZUS RMUA

Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN podjął interwencję w sprawie obowiązku przekazania przez pracodawcę pracownikowi rocznego raportu ZUS RMUA. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do dyrektorów oddziałów ZUS w Poznaniu, MPiPS oraz wielkopolskich parlamentarzystów – przeczytaj.

Artykuł z Rzeczpospolitej z dnia 21.02.2014 r. informujący o rozwiązaniu problemu tuz przed upłynięciem terminu wywiązania się z obowiązku – przeczytaj.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater