Konferencja Konfederacji Lewiatan „Różnorodność inwestycją w rozwój” – 5 marca br. Poznań

 

Szanowni Państwo,

Pracodawcy coraz częściej uświadamiają sobie, że skuteczne zarządzanie organizacją musi uwzględniać fakt różnorodności pracowników/pracownic, klientów/klientek, a także dostawców i kontrahentów. Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, ale przemyślaną strategią zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz potrzeby występujące w organizacji i w jej otoczeniu. Przykłady z całego świata dowodzą, że dzisiaj nie powinniśmy już dyskutować o tym, czy różnorodność jest komukolwiek potrzebna, tylko o tym, jak z niej najlepiej korzystać.

Chcąc wesprzeć firmy we wprowadzaniu i rozwijaniu zarządzania różnorodnością Konfederacja Lewiatan opracowała specjalny wskaźnik, Diversity Index, który może być wykorzystany w każdej małej, średniej, czy dużej firmie. Projekt ma charakter innowacyjny – do tej pory nie istniało na polskim rynku podobne narzędzie.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji „Głos Biznesu: Różnorodność Inwestycją w Rozwój”, podczas której przekonają się Państwo, że różnorodność to inwestycja w rozwój Waszej organizacji a korzyści wynikające z zarządzania nią, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności, podniesienia efektywności oraz poprawy wizerunku firmy i jej reputacji.

Do zobaczenia,
Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan


PROGRAM

9.30 – 10.00
Rejestracja

10.00 – 10.15
Otwarcie konferencji
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania (tbc.)
Barbara Majchrzak – Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

10.15 – 11.00
Etyka równości i różnorodności
Od etyki w życiu prywatnym do etyki w biznesie
Magdalena Środa – Profesorka, Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW

11.00 – 11.45
Rynek pracy pod lupą: perspektywa europejska, ogólnopolska i regionu
Justyna Kryczka – Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
(Nie)typowe grupy w pracy – skuteczna komunikacja
Przemek Kuśmierek, Sławek Łuczywek (migam.pl)

11.45 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.30
Debata: Różnorodność zaprocentowała!
Debata z udziałem przedstawicieli/przedstawicielek firm, które realizują politykę zarządzania różnorodnością, m.in.:
Przemek Kuśmierek, Sławek Łuczywek (migam.pl)
Andrzej Kawa (Glutenex)
Marcelina Pytlarczyk (Orange) (tbc.)

13.30 – 14.00
Wskaźnik Diversity Index – pierwszy krok do wdrożenia zmian
Agnieszka Sznajder – ekspertka projektu Diversity Index

14.00
Lunch


GŁOS BIZNESU
RÓŻNORODNOŚĆ INWESTYCJĄ W ROZWÓJ

Poznań, 5 marca 2014 r.
Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118

UDZIAŁ BEZPŁATNY, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 marca 2014 r.

KONTAKT
Paulina Butlewska, Konfederacja Lewiatan
e-mail: pbutlewska@konfederacjalewiatan.pl, diversityindex@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater