Aktywność Zarządu w minionym tygodniu

W dniu 4 marca Pan Prezes Jacek Silski uczestniczył w spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy WZPL, a dotyczącym wprowadzenia zmian w Kodeksie Pracy pod kontem specyfiki funkcjonowania mikro oraz MPS.

W skład Zespołu inicjującym prace, oprócz Jacka Silskiego, wchodzą Antoni Odzimek, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Jarosław Lange, Przewodniczący Regionu Wielopolska NSZZ Solidarność. Skład ten zostanie rozszerzony o kolejne organizacje przedsiębiorców oraz związków zawodowych.

Propozycje, dotyczące zmian w Kodeksie Pracy będę przedstawione na spotkaniu roboczym, zaplanowanym na początek kwietna.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji, dotyczących zmian w Kodeksie Pracy pod kontem specyfiki funkcjonowania mikro oraz MPS. Prosimy o przesyłanie uwag na adres biuro@wzp.org.pl.

Tego samego dnia, Prezes Jacek Silski, spotkał się z Jarosławem Sobieszczańskim, Dyrektorem ds. Klientów Biznesowych Banku Pekao SA. Na spotkaniu ustalono, iż WZPL obejmie patronatem honorowym konferencję, orgaznizowaną przez Bank w Urzędzie Marszałkowskim, na temat importu i eksportu. Zaproszenia na konferencję zostaną wysłane do Państwa wkrótce.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater