Nabór wniosków w Konkursie na „Vouchery dla przedsiębiorstw” oraz „Vouchery dla inicjatyw klastrowych”

Trwa nabór wniosków w ramach Konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na rzecz udrożnienia współpracy biznesu i nauki.

Świadczenia przekazywane w ramach Konkursów przeznaczone są na realizację prac badawczo-rozwojowych dążących do opracowania koncepcji wdrożenia: innowacji produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej, które skierowane są do pojedynczych przedsiębiorców 30.000 PLN na projekt, jak i grup działających wspólnie, w ramach inicjatyw klastrowych – 60.000 PLN na projekt.

Realizowane w ramach Konkursów projekty badawcze podniosą badawcze możliwości rozwoju, dyfuzji wiedzy i technologii, umacniając jednocześnie współpracę pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

Konkursu „Vouchery dla przedsiębiorstw” i „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” realizowane są w ramach Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowane są w ramach Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Więcej na temat Konkursów na stronie: http://iw.org.pl/pl/vouchery

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater