Nabór na misję gospodarczą do Iranu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na uczestnictwo w misji gospodarczej do Iranu, która odbędzie się w dniach 16 – 22 maja 2014 r. Misji przewodniczyć będzie Pan Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego ze szczególnym wskazaniem na branże uznane przez Ministerstwo Gospodarki jako potencjalnie perspektywiczne dla polskiego eksportu: spożywcza oraz przetwórcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, produkcja sprzętu medycznego, meblowa, produkcja sprzętu RTV oraz przemysł maszynowy i elektroniczny.

Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi w Iranie oraz zwiększenie zdolności promocyjnych.

Udział w misji organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz ankietą ewaluacyjną, a następnie przesłanie wypełnionych dokumentów na adres e-mail: jakub.jackowski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, ul. Przemysłowa 46, do dnia 14 marca 2014 r. (piątek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa (Regulamin) muszą być podpisane.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
tel. 61 62 66 250
e-mail: jakub.jackowski@umww.pl.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater