Spotkanie z Ministrem Administracji i Cyfryzacji

17 marca w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli firm członkowskich z Ministrem Administracji i Cyfryzacji – Rafałem Trzaskowskim. Spotkanie było pierwszym spotkaniem członków Lewiatana z Ministrem od czasu objęcia przez niego funkcji na początku grudnia 2013 r.

Przedstawiciele Związków Regionalnych zasygnalizowali Panu Ministrowi konieczność podjęcia przez MAiC działań, dotyczących popularyzacji stosowania rozwiązań informatycznych w sektorze przedsiębiorstw i budowa popytu na usługi informatyczne oraz wzmacniania e-kompetencji wśród przedsiębiorców i obywateli. Podkreślali także potrzebę przyjęcia przez MAiC roli koordynatora programów i projektów, dotyczących wykorzystywania i promowania narzędzi ICT i podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie krajowym i regionalnym.

Pełne podsumowanie spotkania znajduje się tutaj.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater